Klas
Så du hittade hit
STORA SVAMPBOKEN MED TICKBOKEN
SVAMPBOKEN
SVAMPBOKEN på estniska
Hur man kan vara så korkad att
tickboken
Min e-post
mitt arbetsliv
Om mig
jag var inget snille p skolan
SVAMPKURSER, SVAMPUTFLYKTER m.m
Klassfoto 1 ell.2 klass
Plattsättning
Tecknade svampar ur fransk svampbok, fådda bilder
svampar
Knarksvamp
svampfärgning
årets trevligaste svamp att hitta
Blåslampor,fotogenkök
Duracellkaninen
Länkar
Mandelriskapastej
GLORIA Det bästa här i livet
Blandat
giftsvamp
Scouting
Biodling
Sniglar och snäckor
naturen runt Järna
Vad du kan använda svamp till om du inte äter upp den
Kryp och smådjur
svampkokbok
Svampgrejor
tuppleksak
Gallbildningar
Gammal svampbok för barn
Boken2
Stora svampboken 2
ANTRODIA MACRA
 
Small company logo:
C
Svenskt namn
Hotkategori 1990
Hotkategori 1995
Hotkategori 2000
hotkategori     2005
Hotkategori 2010
Abortiporus biennis
klumpticka
Sällsynt
Sällsynt
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Albatrellus citrinus
gul lammticka
Sårbar
Sårbar
Albatrellus cristatus
grönticka
Akut hotad
Akut hotad
Akut hotad
Akut hotad
Akut hotad
Albatrellus subrubescens
lammticka
Missgynnad
Sårbar
Sårbar
Amylocystis lapponica
lappticka
Sällsynt
Sårbar
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Anomoporia albolutescens
gul mjukporing
Försvunnen
Försvunnen
Akut hotad
Akut hotad
Akut hotad
Anomoporia bombycina
isabellporing
Sällsynt
Sällsynt
Sårbar
Starkt hotad
Starkt hotad
Anomoporia kamtschatica
vaddporing
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Antrodia albida
ormticka
Sällsynt
Antrodia albobrunnea
fläckporing
Hänsynskrävande
Hänsynskrävande
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Antrodia crassa
kritporing
Akut hotad
Akut hotad
Starkt hotad
Akut hotad
Akut hotad
Antrodia gossypium
bomullsporing
Sällsynt
Sällsynt
Missgynnad
Kunskapsbrist
Kunskapsbrist
Antrodia infirma
urskogsporing
Sårbar
Starkt hotad
Starkt hotad
Starkt hotad
Antrodia macra
videticka
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Antrodia mellita
honungsticka
Missgynnad
Kunskapsbrist
Kunskapsbrist
Antrodia primaeva
urskogsticka
Akut hotad
Starkt hotad
Starkt hotad
Starkt hotad
Antrodia pulvinascens
veckticka
Sällsynt
Hänsynskrävande
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Antrodia ramentacea
Liten tickmussling
Sällsynt
Antrodiella citrinella
citronporing
Akut hotad
Akut hotad
Akut hotad
Antrodiella onychoides
onyxticka
Missgynnad
Antrodiella pallasii
Sårbar
Antrodiella parasitica
parasitporing
Sårbar
Boletopsis grisea
tallgråticka
Hänsynskrävande
Missgynnad
Sårbar
Sårbar
Boletopsis leucomelaena
grangråticka
Sällsynt
Hänsynskrävande
Missgynnad
Sårbar
Sårbar
Byssoporia terrestre
Jordporing
Sällsynt
Sällsynt
Sårbar
Missgynnad
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ceriporia excelsa
rosenporing
Sällsynt
Sällsynt
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Ceriporia purpurea
purpurticka
Missgynnad
Ceriporiopsis myceliosa
fransporing
Sällsynt
Sällsynt
Sårbar
Starkt hotad
Starkt hotad
Ceriporiopsis pannocincta
finporing
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Missgynnad
Missgynnad
Ceriporiopsis subvermispora
kristallporing
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Coltricia cinnamomea
kanelticka
Sällsynt
Missgynnad
Kunskapsbrist
Kunskapsbrist
Coriolopsis gallica
brun borstticka
Akut hotad
Akut hotad
Akut hotad
Akut hotad
Akut hotad
Coriolopsis trogii
blek borstticka
Akut hotad
Akut hotad
Akut hotad
Akut hotad
Akut hotad
Dichomitus squalens
skorpticka
Akut hotad
Sårbar
Starkt hotad
Starkt hotad
Starkt hotad
Diplomitoporus crustulinus
sprickporing
Akut hotad
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Diplomitoporus flavescens
gulporig ticka
Försvunnen
Akut hotad
Akut hotad
Sårbar
Sårbar
Fistulina hepatica
oxtungssvamp
Hänsynskrävande
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Fomitopsis rosea
rosenticka
Hänsynskrävande
Hänsynskrävande
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Ganoderma australe,(adspersum)
sydlig platt-ticka
Kunskapsbrist
Kunskapsbrist
Ganoderma pfeifferi
hartsticka
Akut hotad
Sårbar
Sårbar
Starkt hotad
Starkt hotad
Ganoderma resinaceum
eklackticka
Akut hotad
Akut hotad
Starkt hotad
Starkt hotad
Starkt hotad
Gloeophyllum abietinum
Missgynnad
Gloeophyllum carbonarium
kolticka
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Gloeophyllum protractum
tallstocksticka
Sällsynt
Hänsynskrävande
Missgynnad
Sårbar
Sårbar
Grifola frondosa
korallticka
Hänsynskrävande
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Hapalopilus croceus
saffransticka
Sårbar
Sårbar
Akut hotad
Akut hotad
Akut hotad
Hapalopilus salmonicolor
laxticka
Hänsynskrävande
Hänsynskrävande
Missgynnad
Sårbar
Sårbar
Haploporus odorus
doftticka
Sårbar
Hänsynskrävande
Missgynnad
Sårbar
Sårbar
Inonotus cuticularis
skillerticka
Sällsynt
Sällsynt
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Inonotus dryadeus
tårticka
Sällsynt
Sårbar
Sårbar
Starkt hotad
Starkt hotad
Inonotus dryophilus
kärnticka
Sällsynt
Hänsynskrävande
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Inonotus hispidus
pälsticka
Sällsynt
Hänsynskrävande
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Inonotus leporinus
harticka
Hänsynskrävande
Hänsynskrävande
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Inonotus subiculosus
taigaporing
Akut hotad
Akut hotad
Kunskapsbrist
Kunskapsbrist
Inonotus tomentosus
luddticka
Hänsynskrävande
Hänsynskrävande
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Inonotus triqueter
tallharticka
Sårbar
Sällsynt
Starkt hotad
Starkt hotad
Starkt hotad
Inonotus ulmicola
almsprängticka
Missgynnad
Missgynnad
Ischnoderma resinosum
sydlig sotticka
Missgynnad
Sårbar
Sårbar
Junghuhnia collabens
blackticka
sårbar
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Junghuhnia luteoalba
gulporing
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Junghuhnia separabilima
fransig ockraporing
Missgynnad
Kunskapsbrist
Kunskapsbrist
Leptoporus mollis
Kött-ticka
Missgynnad
Lintneria leucobryophila
gulpicka
Kunskapsbrist
Kunskapsbrist
Lintneria trachyspora
Gult porskinn
Sällsynt
Sällsynt
Sårbar
Oligoporus balsameus
balsamticka
Missgynnad
Starkt hotad
Starkt hotad
Oligoporus cerifluus
hängticka
Akut hotad
Akut hotad
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Oligoporus floriformis
rosetticka
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Oligoporus guttulatus
gropticka
Sällsynt
Sällsynt
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Oligoporus hibernicus
gäckporing
Sällsynt
Sällsynt
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Oligoporus lateritius
lateritticka
Sårbar
Sårbar
Oligoporus lowei
Akut hotad
Oligoporus mappa
skinnporing
Sårbar
Kunskapsbrist
Kunskapsbrist
Oligoporus placenta
laxporing
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Oligoporus septentrionalis
sprödporing
Missgynnad
Kunskapsbrist
Kunskapsbrist
Oligoporus undosus
vågticka
Akut hotad
Sårbar
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Oxyporus  obducens
Sårbar
Pachykytospora tuberculosa
blekticka
Hänsynskrävande
Hänsynskrävande
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Perenniporia fraxinea
askticka
Akut hotad
Akut hotad
Akut hotad
Akut hotad
Akut hotad
Perenniporia medulla-panis
brödmärgsticka
Sällsynt
Sällsynt
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Perenniporia subacida
gräddticka
Akut hotad
Sårbar
Missgynnad
Sårbar
Sårbar
Perenniporia tenuis
kromporing
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Phellinus chrysoloma
granticka
Missgynnad
Phellinus ferreus
Västlig rostticka
Hänsynskrävande
Phellinus ferrugineofuscus
ullticka
Hänsynskrävande
Hänsynskrävande
Missgynnad
Phellinus ferruginosus
rostticka
Hänsynskrävande
Phellinus nigrolimitatus
gränsticka
Hänsynskrävande
Hänsynskrävande
Missgynnad
Phellinus pini
tallticka
Missgynnad
Phellinus populicola
stor aspticka
Hänsynskrävande
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Phellinus robustus
ekticka
Missgynnad
Phylloporia ribis
krusbärsticka
Missgynnag
Missgynnad
Missgynnad
Piloporia sajanensis
lämmelporing
Akut hotad
Starkt hotad
Starkt hotad
Starkt hotad
Piptoporus quercinus
tungticka
Sårbar
Sårbar
Starkt hotad
Starkt hotad
Starkt hotad
Polyporus badius
stor tratticka
Sårbar
Sårbar
Starkt hotad
Missgynnad
Starkt hotad
Polyporus pseudobetulinus
vit aspticka
Starkt hotad
Starkt hotad
Starkt hotad
Polyporus tuberaster
stenticka
Akut hotad
Sårbar
Starkt hotad
Missgynnad
Missgynnad
Polyporus umbellatus
grenticka
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Missgynnad
Missgynnad
Protomerulius caryae
narrporing
Sårbar
Kunskapsbrist
Kunskapsbrist
Pycnoporellus alboluteus
storporig brandticka
Akut hotad
Akut hotad
Akut hotad
Akut hotad
Akut hotad
Pycnoporellus fulgens
brandticka
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Sistotrema alboluteum
oljeporing
Kunskapsbrist
Skeletocutis borealis
Kunskapsbrist
Skeletocutis brevispora
ulltickeporing
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Skeletocutis chrysella
grantickeporing
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Skeletocutis kuehneri
kilporing
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Skeletocutis lenis
gräddporing
Hänsynskrävande
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Skeletocutis lilacina
Kunskapsbrist
Skeletocutis nivea
fläckticka
Sällsynt
Skeletocutis ochroalba
gulfläcksticka
sårbar
Sårbar
Kunskapsbrist
Kunskapsbrist
Skeletocutis odora
ostticka
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Skeletocutis papyracea
svällticka
missgynnad
Kunskapsbrist
Kunskapsbrist
Skeletocutis stellae
kristallticka
Sällsynt
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Spongipellis pachyodon
tandticka
Försvunnen
Försvunnen
Försvunnen
Försvunnen
Försvunnen
Spongipellis spumeus
skumticka
Sällsynt
Hänsynskrävande
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Trametes suaveolens
sydlig anisticka
Akut hotad
Akut hotad
Starkt hotad
Starkt hotad
Starkt hotad
Trechispora candidissima
Kunskapsbrist
Kunskapsbrist
Kunskapsbrist
Trichaptum laricinum
violmussling
Hänsynskrävande
Missgynnad
Missgynnad
Missgynnad
Tyromyces fissilis
apelticka
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Sårbar
Tyromyces kmetii
aprikosticka
Sårbar
Akut hotad
Starkt hotad
Kunskapsbrist
Kunskapsbrist
Tyromyces wynnei
lundticka
Akut hotad
Akut hotad
Starkt hotad
Sårbar
Sårbar

Top of Page